personal website
Засідання Піклувальної ради Українського гуманітарного ліцею

«Золота сторінка» у житті ліцею – започаткування у 1995 році Піклувальної ради, першої в незалежній Україні. У системі ціннісних координат освітнього простору ліцею, реалізації громадсько-державної системи управління освітнім процесом вона посідає особливе місце. Із моменту створення і до сьогодні Піклувальну раду очолює Перший Президент України – Л.М. Кравчук.

28.02.2019 відбулося засідання Піклувальної  ради на тему: «Вектори розвитку ліцею: технологічність та інтегративність».

Засідання проводив голова Піклувальної ради, Перший Президент України Леонід Макарович Кравчук.

На початку зібрання директор ліцею, Народний вчитель України, кандидат педагогічних наук, лауреат Державної премії в галузі освіти Галина Стефанівна Сазоненко зазначила, що Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка втілює концепції компетентнісної, STREAM та інформаційної освіти, оскільки світова економіка й розвиток нашої країни рухаються в напрямку інновацій, а тому конкурентоспроможність сучасних випускників буде залежати від їх  інформаційної компетентності.

Наразі в ліцеї тривають дослідно-експериментальні дослідження: «Теоретико-акмеологічні засади моделювання авторської школи», «Формування життєвої компетентності суб’єктів освітнього процесу в акмеологічному просторі ліцею» та «ІКТ-технології в розвитку акмеологічного простору ліцею   – «Музейна планета».

Презентація STEAM, STREAM лабораторій (3Д-принтер, відео студія, голографічне обладнання) заступником директора з науково-методичної роботи, кандидатом педагогічних  наук  Галиною Олександрівною  Проценко викликала жваве обговорення серед членів Піклувальної ради.

Особливо авторитетними були слова Леоніда Макаровича Кравчука, який зауважив, що Україна стане європейською державою за умови реформування освіти в напрямку інформатизації. Цифровізація освіти – вимога сьогодення. Ми маємо пишатися тим, що ліцей має високі технологічні можливості, високу якість освіти, можливість реалізувати узгоджені інтереси ліцеїстів, батьківської громади, педагогічного колективу та соціуму на комплексній і системній основі.

Іван Казимирович Патриляк, декан історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, випускник ліцею, підкреслив, що ліцей, крім знань, дає чотири фундаментальні чесноти: розсудливість, стриманість, мудрість, справедливість. Це і робить його випускників життєво компетентними.

Павло Михайлович Мовчан, голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка сказав про перспективність наукових досліджень ліцею для нації. Ліцей – унікальний заклад, який продукує  ідеї, технології.

Віктор Олександрович Огнев’юк, доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, зазначив, що сьогодні Україна крокує шляхом реформ, проте освіта фінансується недостатньо, зважаючи на  інвестиції  держави і  результати освіти,  а тому ми можемо сказати про унікальність і високу результативність якості освіти  ліцею.

Після активного обговорення учасники засідання  прийняли відповідну ухвалу,  в якій акцентувалося на важливості обговорюваної теми, створенні закладом найкращих умов для розвитку життєвої  компетентності випускника.

Український гуманітарний ліцей

Last news:

Comments:

Interview: